slajd

FUNDATORZY

Aleksander Julian Szymański

Prawnik, notariusz we właściwości Izby Notarialnej w Łodzi, członek organów samorządu notarialnego, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie, korespondent Obserwatorium Wolności Mediów programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także Human Rights House Foundation z siedzibą w Oslo (Norwegia) oraz Article 19 z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), Członek Amnesty International, Respondent Banku Światowego w programie Doing Business 2015 Measuring Business Regulations. Wraz z profesorem Jackiem Mollem fundator Fundacji Akademia 44 z siedzibą w Łodzi, od 2015 roku współorganizatora Łódzkiego Konkursu "Prawa dziecka - prawami człowieka"

Andrzej Jan Szereda

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, notariusz we właściwości Izby Notarialnej w Łodzi, członek centrum naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, uczestnik Notarhospitationsprogramm organizowanego przez Bundesnotarkammer i Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ), autor publikacji dotyczących trybu dokonywania czynności notarialnych.

Agata Anna Wróbel

Absolwentka prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours, gdzie w 2010 roku uzyskała dyplom Master II - Juriste européen. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego WPiA UŁ, kursu prawa porównawczego Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasburgu, uczestnik szkół letnich – WIPO Academy Advanced Summer School on Tardemarks, Waszyngton 2012 oraz Migration Law from European and International Perspectives, Università degli studi di Brescia 2011. Członkini stowarzyszenia przyjaciół francuskiej kultury prawniczej l’Association Henri Capitant, stypendystka rządu francuskiego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Krolikowskiej-Olczak pt. „Ochrona oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych- perspektywa prawna”. Autorka publikacji z zakresu ochrony produktów regionalnych i europejskich oznaczeń jakości.